Een scheiding heeft een enorme impact op een gezin.
Niet alleen de scheiding op zich is een belastende ervaring, ook alle veranderingen na de scheiding hebben invloed op ouders en hun kinderen. Het gemis van de veiligheid, geborgenheid en stabiliteit van het gezinsleven kan geruime tijd in beslag nemen. Vaak neemt het een lange periode in beslag voordat de nieuwe situatie is geaccepteerd. Soms is het goed om hulp in te schakelen ter ondersteuning van de verwerking van de scheiding en te leren omgaan met de nieuwe situatie. Door het OKEE®-begeleidingstraject leren kinderen beter te verwerken, te begrijpen en om te gaan met de gevolgen van de scheiding van hun ouders.

Kinderen hebben hun eigen gevoelens en gedachten.

Ze hebben behoefte aan het delen en verwerken van gevoelens rondom de (echt-)scheiding. Kinderen kunnen worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen.

  • Hoe heeft het zover kunnen komen dat mijn ouders zijn gescheiden?
  • Komen ze ooit nog bij elkaar? Heb ik iets fout gedaan, zijn ze daarom gescheiden?
  • Kan ik ervoor zorgen dat ze weer bij elkaar komen?”

Ook kunnen kinderen zich door de scheiding langere tijd depressief voelen, zich afsluiten voor anderen, lusteloos gedrag laten zien, zich agressiever en asocialer gaan gedragen en hun leerprestaties kunnen achteruit gaan. Tijdens het OKEE®-begeleidingstraject is er ruim aandacht voor alle gevoelens en vragen die een scheiding voor kinderen op kan roepen.

Aan de kinderen wordt de mogelijkheid geboden om onder professionele begeleiding hierover praten met andere kinderen die in een soortgelijke situatie verkeren. Naast praten over gevoelens en vragen wordt er veel gewerkt met creatieve opdrachten. De coaches werken zowel met de ouders als de kinderen aan het vergroten van hun zelfredzaamheid zodat zij na het volgen van training meer grip op hun situatie zullen ervaren, meer zicht zullen hebben op hun gedrag en de gevolgen daarvan voor anderen en van daaruit beter in staat zijn om de juiste keuzes te maken.

De OKEE®-begeleidingstrajecten zijn speciaal op leeftijd afgestemd.

De trainingen zijn ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen. Er is een traject voor kleuters van 4 tot 6 jaar, trainingen aan kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar en trainingen aan jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. Aan de eerste bijeenkomst van het begeleidingstraject nemen alleen de ouders deel. Hierin worden ouders geïnformeerd over de inhoud van het begeleidingstraject maar ook over de mogelijkheden die zij als ouders hebben om hun kinderen te begeleiden in de situatie.

Vervolgens gaan de kinderen samen met leeftijdsgenootjes, onder de zorgzame begeleiding van deskundige coaches, op een ontspannen wijze aan de slag. In de veilige besloten sfeer van de groep wordt het ze gemakkelijk gemaakt om te zeggen wat ze op hun hart hebben. Ook worden creatieve middelen ingezet en kinderen worden gestimuleerd hun eigen wensen en behoeften te verwoorden.

Wat ze zeggen blijft vertrouwelijk en binnen de groep. Ze zullen ervaren dat ze niet de enige zijn met gevoelens van woede, angst, opluchting, machteloosheid, eenzaamheid, loyaliteits- en schuldgevoelens. De coaches dragen er zorg voor dat in een open sfeer gevoelige onderwerpen bespreekbaar worden. Ook bij de laatste bijeenkomst schuiven de ouders aan en wordt de training gezamenlijk met ouders en kinderen afgerond. De kleine groepjes van vier tot maximaal tien kinderen worden, afhankelijk van de groepsgrote, begeleid door een of twee coaches.

Ouders worden betrokken bij het OKEE®-begeleidingstraject.

Ze krijgen een aanzet om op een constructieve manier met hun kinderen om te gaan. Ouders kunnen als partners uit elkaar gaan, als ouders blijven zij echter samen verantwoordelijk voor hun kinderen.

Als ouders zijn gescheiden en de kinderen op grond van de scheiding helpt het OKEE®-begeleidingstraject om samen met de kinderen goed door de scheidingsperiode heen te komen.

De ouders nemen voorafgaand aan het OKEE®-begeleidingstraject deel aan een ouderbijeenkomst en er is een afsluitende bijeenkomst waaraan de kinderen en hun ouders samen deelnemen. De nadruk van het OKEE®-begeleidingstraject ligt echter op de kinderen en op de ouders in mindere mate.

Wilt u meer informatie?