Het OKEE®-begeleidingstraject is een groepstraject voor kinderen van gescheiden ouders. Wenselijk is dat beide ouders actief deelnemen aan het traject. Er wordt in ieder geval een actieve deelname verwacht van één van de ouders.

Het doel is kinderen en ouders leren om te gaan met de scheiding en de nieuwe situatie na de scheiding. Dit gaat door gesprek, deels creatieve en non-verbale activiteiten.

Voor de aanmelding van kinderen hoeven er geen direct zichtbare problemen te zijn. De begeleiding is gericht op een positieve ontwikkeling van kinderen, waarbij zij centraal staan. Juist ook voor kinderen die gedragsproblemen vertonen gerelateerd aan de scheidingsproblematiek, is het traject een goede vorm van begeleiding.

Belangrijk

Als u uw een kind inschrijft voor het OKEE®-begeleidingstraject is het nodig de beide gezaghebbende ouders toestemming daartoe verlenen.

Kosten:
€ 245,00 totaal inclusief BTW per begeleidingstraject.

Wilt u meer informatie?

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met AMV-Opleidingen. Zij zullen u doorverwijzen naar een erkend OKEE-coach bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen naar 085 043 44 64