Het OKEE®-begeleidingstraject is voor jongeren in de leeftijd van 13 t/m en 16 t/17 -jarigen en richt zich in een achttal bijeenkomsten op de verwerking, bewustwording en het inzichtelijk maken van persoonlijke gedachten, ideeën en gevoelens omtrent de scheiding op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jongeren.

De jongeren worden begeleid om tot inzichten te komen op basis waarvan ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen.

Dat heeft een positief effect op hun zelfbeeld, omdat ze zelf tot oplossingen komen. Aan het einde van het traject hebben de jongeren meer inzicht in hun eigen rol en mogelijkheden in de situatie rondom de scheiding.

Tevens hebben zij inzicht verkregen in de verbanden tussen hun eigen toekomst, verliefdheden, het aangaan van relaties en de gevolgen van de scheiding van hun ouders.

Door deze inzichten zullen zij beter in staat zijn hun eigen welzijn te beïnvloeden. In begeleidingstraject wordt gewerkt met diverse spelvormen, discussies en creatieve opdrachten.